Κατηγορίες

Κατασκευαστές

Προσφορές

Όροι & Προϋποθέσεις

ΓΕΝΙΚΑ

H ιστοσελίδα www.thebikings.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της ατομικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΠΑΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο « THE BIKINGS», που εδρεύει στην Αργυρούπολη επί της οδού Γ. Παπανδρέου  αριθ. 33 και εκπροσωπείται νόμιμα. ( ΑΦΜ 131692165 / ΔΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ).

Στην Ιστοσελίδα μας διατίθενται και εκτίθενται τα προϊόντα μας μέσω του Διαδικτύου.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα είναι αυτοί που θα εφαρμόζονται κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα www.thebikings.gr.

Είναι απαραίτητο για κάθε χρήστη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος είτε αυτός δρά αυτόνομα ως πρόσωπο, ή δρά ως εκπρόσωπος, κατά εξουσιοδότηση ή εντολή, ή άμεσα ως φορέας ή εταιρεία, όπως βεβαιωθεί ότι γνωρίζει τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, συναινεί με αυτούς και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς καμία εξαίρεση.

Οι κάτωθι όροι αποτελούν τους όρους της σύμβασης από απόσταση που θα συναφθεί μεταξύ της Εταιρίας και του καταναλωτή, όπως αυτή περιγράφεται στην ελληνική νομοθεσία στο άρθρο 4 παρ. 1 εδ. α’ του Νόμου 2251/1994, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 1 του Νόμου 3587/2007.

ΟΡΟΙ

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει και να αναθεωρεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και πάντα σύμφωνα με τις ανάγκες της και αφού ληφθούν υπόψη η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο των αναρτήσεων και του περιεχομένου της επίσημης ιστοσελίδας της Εταιρίας, προστατεύονται από την διεθνή, κοινοτική και ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε αυτό (το σύνολο) συμπεριλαμβάνονται, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, διαδραστικό περιεχόμενο,  λοιπά πολυμέσα,  παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά χαρακτηριστικά, που αντιπροσωπεύουν την Εταιρία και την Ιστοσελίδα της καθώς και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, αποτελούν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας και  προστατεύονται από την διεθνή, κοινοτική και ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, downloading, δημιουργία παράγωγης εργασίας και παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του συνόλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας, που είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΠΑΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

Τέτοιου είδους ενέργειες από πλευράς τρίτων- με την Εταιρία- προσώπων επιτρέπονται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΠΑΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση τους και η έκθεσή τους στην Ιστοσελίδα της εταιρίας δεν συνιστούν μεταβίβαση, εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

 Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, με τους παρόντες όρους αποδέχονται ότι δεν θα την χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο μηνυμάτων με περιεχόμενο:

 • παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό,
 • τέτοιο που να αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου,
 • δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 • δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,
 • δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή

 σχέσεις,

 • παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 • περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 • ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και
 • οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

 

Σε αντίθετη περίπτωση δύναται η Εταιρία να επιδιώξει τη δικαστική δίωξη του χρήστη.

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη ως προς τη χρήση της και του περιεχομένου της. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους χρήστες και για λογαριασμό τους ενώ αν χρησιμοποιείται από χρήστη που ή δρά ως εκπρόσωπος, κατά εξουσιοδότηση ή εντολή, ή άμεσα ως φορέας ή εταιρεία να χρησιμοποιείται με βάσει τις οικείες διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Τα στοιχεία που δηλώνονται στην Ιστοσελίδα, πρέπει να είναι αληθή, και για αποκλειστική εξυπηρέτηση των συναλλαγών.

 ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 Μέσω της Ιστοσελίδας, διατίθενται στους χρήστες τα προϊόντα της Εταιρίας. Περιπτώσεις λαθών σχετικών με τη διαθεσιμότητα η μή της Ιστοσελίδας και την ταχύτητα της απόκρισής της δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν και προφανώς νοούμενα μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών, των διδαγμάτων της κοινής πείρας καθώς και των σχετικών όρων της παρούσας Ιστοσελίδας. Με αυτή την έννοια η εν λόγω ευθύνη της Εταιρίας είναι περιορισμένη.

Η εταιρεία δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων που μπορεί να παρέχονται ως σύνδεσμοι στο χώρο της.

Οι χρήστες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα και συμφωνούν ότι η χρήση της γίνεται με αποκλειστική τους ευθύνη.

 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΛΗΡΩΜΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 Η Εταιρία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών μέσω της Ιστοσελίδας.

Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των προς πώληση αγαθών , την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης, δίδεται από την Ιστοσελίδα σε όλα τα στάδια έως τη σύναψη της σύμβασης.

Περιπτώσεις λαθών σχετικών με όλα τα ως άνω περιγραφέντα δεν μπορούν να αποκλειστούν και προφανώς νοούμενα μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών, των διδαγμάτων της κοινής πείρας καθώς και των σχετικών όρων της παρούσας Ιστοσελίδας. Με αυτή την έννοια η εν λόγω ευθύνη της Εταιρίας είναι περιορισμένη.

Κατόπιν συνάψεως της σύμβασης επιβεβαιώνεται η παραγγελία μέσω αποστολής e-mail στην διεύθυνση που έχει δηλωθεί για αυτόν τον σκοπό από τον χρήστη. Στο εν λόγω e-mail θα περιλαμβάνεται κάθε σχετική πληροφορία για την τελική απόκτηση προϊόντος και με βάση αυτά που έχει επιλέξει ο χρήστης ως προς τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης και εκτέλεσης της σύμβασης.

Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση προϊόντων και εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση του χρήστη.

Καμία ευθύνη της Εταιρίας δεν υπάρχει αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.

Η κυριότητα του προϊόντος μεταβιβάζεται από την Εταιρία στον αγοραστή με την πλήρη εξόφληση του τιμήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο αφότου παραδοθεί το προιόν.

 ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ- ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας στην επιχείρηση το αγαθό στην αρχική του κατάσταση και να ζητήσει την αντικατάστασή του. Ο χρήστης δεν επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.

Προϋποθέσεις επιστροφής και αντικατάστασης ή καταβολής τιμήματος:

 • εφόσον συντρέχει υπαιτιότητα της Εταιρίας βάσει της οποίας παραδόθηκαν στο χρήστη προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε
 • στις περιπτώσεις που υπήρξε ελάττωμα ή έλειπε συμφωνημένη ιδιότητα του προϊόντος

 Για τους παραπάνω λόγους αυτό η Εταιρία υποχρεούται να αποστέλλει σε αυτόν μαζί με τα παραγγελθέντα προϊόντα υπηρεσίες σε έντυπο ή ηλεκτρονικό έγγραφο υπόδειγμα δήλωσης υπαναχώρησης. (4 § 10 και 11 Ν. 2251/1994).

Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης η προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών αρχίζει για τα αγαθά από την παραλαβή τους.

 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

 Η Εταιρία θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα χρηστών, που θα έρθουν εις γνώση της βάση των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την υποστήριξη , προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής της σχέσης με αυτούς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

 Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας κατέχουν ιδιαίτερη σημασία κατά το σχεδιασμό της επιχειρηματικής πολιτικής της Εταιρίας και την εφαρμογή της εμπορικής της δραστηριότητας.

Η Εταιρία τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας, παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να διαβιβάζουν τα προσωπικά τους δεδομένα, που αφορούν στην αναγνώριση της ταυτότητάς τους με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης ήτοι πρωτοκόλλου SSL ( Secure Sockets Layer) με κρυπτογράφηση 128 bit. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται οι προσωπικές πληροφορίες των χρηστών ( αριθμός πιστωτικής κάρτας, όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας).

Οι χρήστες της Ιστοσελίδας συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών στοιχείων, που οι ίδιοι παρέχουν αυτόβουλα κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, για τις ανάγκες της υποστήριξης και διεκπεραίωσης των συναλλαγών,για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης των συναλλαγών, για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας και προώθησης σκοπών της Εταιρίας, για άντληση στατιστικών στοιχείων σχετικών με τους χρήστες και τις αγορές τους.

Η Εταιρία, τηρεί αρχείο με τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες , για όσο χρονικό διάστημα οι χρήστες παραμένουν εγγεγραμμένοι στην Ιστοσελίδα. Οι χρήστες διατηρούν δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους στοιχεία βάσει και του αρ.12 του Νόμου 2472/1997 καθώς και δικαίωμα αλλαγής  ή και διαγραφής των στοιχείων αυτών.Διατηρούν επίσης τα δικαιώματα που απορρέουν από το αρ.13 του Νόμου 2472/1997 βάση του οποίου δεν επιθυμούν την επεξεργασία των προσωπικών τους στοιχείων.

Η Εταιρία δεν φέρει καμιά ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας ζημία ή βλάβη, περιουσιακή ή ηθική, στα υποκείμενα τους λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο της Εταιρίας και των αρμοδίων γι’αυτό υπαλλήλων της.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ενημερωθούν σχετικά με το εάν τα προσωπικά τους δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρία, κατά τη συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας και να αποφασίσουν να μη χορηγήσουν τη συγκατάθεση τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Εταιρία.

Η χρήση προσωπικών δεδομένων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πλην των εδώ αναφερόμενων, επιτρέπεται μόνο μετά την προηγούμενη ειδική συγκατάθεση των χρηστών, είτε έγγραφη είτε μέσω της Ιστοσελίδας.

Η Εταιρία δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτους εκτός κι αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση των χρηστών για αυτό τον σκοπό ή αυτό αφορά την εκτέλεση δικαστικής απόφασης ή απόφασης άλλης Δημόσιας Αρχής.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί τεχνολογία «cookies» για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψή σας στον ιστότοπό της. Τα αρχεία «cookies» αποστέλλονται στον υπολογιστή σας και σας αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένο χρήστη, αποθηκεύοντας τις προσωπικές σας προτιμήσεις και τεχνικές πληροφορίες. Χρησιμοποιούμε α) Μόνιμα cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν στον υπολογιστή σας ωσότου τα διαγράψετε) β) Προσωρινά cookies (δηλ. τα cookies παραμένουν μέχρι να κλείσετε τον browser σας).

Τα ίδια τα cookies δεν περιέχουν ούτε αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες. Αν δεν αποδέχεστε τη χρήση των cookies από την την Εταιρεία μας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του browser σας έτσι ώστε να μην δέχεται cookies (οδηγίες για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων των cookies στον browser σας μπορείτε να βρείτε στο τμήμα βοήθειας του browser που χρησιμοποιείτε).

Η Ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί «cookies» για την αποθήκευση συγκεκριμένων δεδομένων, τα οποία είναι τα εξής:

 • Διεύθυνση IP
 • Session number ID
 • Customer ID
 • Payment ID

Τα δεδομένα όμως αυτά δεν συσχετίζονται σε καμία περίπτωση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Εταιρίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση τους.

Η παρούσα Πολιτική συλλογής και διαχείρισης της Εταιρίας είναι σύμφωνη με:

 • Το Νόμο 2472/1997
 • Το Νόμο 3471/2006
 • Τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.